► (LV16) Hoàn thiện công tác tuyển dụng và trả lương tại Công ty TNHH KonDo Việt Nam.


LỜI MỞ ĐẦU

1.  Lý do chọn đề tài

Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Quả đúng vậy, trong tình hình kinh tế thị trường cạnh tranh gây gắt như hiện nay thì các doanh nghiệp đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Do đó, việc phát huy sức mạnh nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng quan tâm. Doanh nghiệp nào biết quản lý và khai thác nguồn nhân lực hiệu quả sẽ tạo động lực phát triển và chiếm ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Làm thế nào để có được nguồn nhân lực dồi dào, phát huy được sức mạnh nguồn nhân lực, cùng hướng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp là tuỳ thuộc vào cách thức quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nhà quản trị doanh nghiệp cần phải có những biện pháp quản trị nguồn nhân lực một cách có hiệu quả.

Ngày nay ngành cơ khí đang lấy ưu thế về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để cạnh tranh và phát triển. Cho nên, vai trò nguồn nhân lực có một ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Vì vậy, trong suốt quá trình thực tập tại Công ty TNHH KONDO VIỆT NAM với mong muốn góp ý kiến vào việc hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty, cho nên em đã quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và trả lương tại Công ty TNHH KONDO VIỆT NAM” làm chuyên đề luận văn tốt nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nhằm làm rõ các vấn đề về thực trạng công tác tuyển dụng và trả lương tại Công ty TNHH KONDO VIỆT NAM, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện hơn.

3. Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng và trả lương tại Công ty.

4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu là nguồn nhân lực đang làm việc tại Công ty và nguồn nhân lực được tuyển vào các vị trí mà Công ty vừa tuyển dụng .

5. Phương pháp nghiên cứu

–     Phương pháp thống kê

+        Thu thập thông tin trực tiếp tại Công ty, tham khảo tài liệu số liệu lao động của các năm trước còn lưu giữ lại, các văn bản của Công ty. Sự hướng dẫn trực tiếp và giúp đỡ của lãnh đạo Công ty.

+        Những kiến thức học được từ các bài giảng, sách giáo khoa, tài liệu của các giảng viên trong và ngoài nhà trường, thông tin trên internet, các bài luận văn, báo cáo thực tập của các năm trước.

+        Sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn và bạn bè trong suốt thời gian thực tập.

–     Phương pháp phân tích, so sánh: phân tích, so sánh số liệu lao động và kết quả hoạt động kinh doanh, từ các vấn đề thực tế đưa ra các ưu, nhược điểm  và cuối cùng đề xuất giải pháp.

6. Bố cục đề tài: Bố cục của bài luận văn gồm có:

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng và trả lương

Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng và trả lương tại Công ty TNHH KONDO VIỆT NAM

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và trả lương tại Công ty TNHH KONDO VIỆT NAM

XEM LUẬN VĂN 16

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: