► (LV33) Hoàn thiện công tác tạo động lực trong lao động tại Công ty xây dựng 319.


LỜI MỞ ĐẦU

          Trong nền kinh tế thị trường, từng đơn vị sản xuất kinh doanh thì sự thành công hay thất bại là do vấn đề quản trị nhân lực, việc quản trị nhân lực đúng đắn có kế hoạch mang tính chất quyết định trong vấn đề duy trì, vận hành và phát triển doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp phải dùng rất nhiều biện pháp để phát huy khả năng của lực lượng lao động nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

­­          Mỗi doanh nghiệp có các hình thức khác nhau để tác động tới người lao động nhưng nói chung đều dựa trên các yếu tố vật chất và tinh thần.

Vật chất và tinh thần là hai mặt của nhu cầu không thể tách rời nhau ở mỗi con người, chỉ có ở mức độ khác nhau tạo nên nhu cầu khác nhau.

Đối với từng loại lao động, doanh nghiệp nên tác động về vật chất và tinh thần ở mức hợp lý tối đa có thể, từ đó người lao động sẽ phát huy được khả năng sáng tạo và nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do các biện pháp kích thích lao động của các doanh nghiệp luôn là công tác quan trọng trong hệ thống công tác quản lý, là một trong những nội dung chủ yếu của công tác nhân sự trong mỗi doanh nghiệp.

Qua kiến thức lý thuyết và tình hình thực tế ở Công ty xây dựng 319, em nhận thấy rằng muốn phát triển nâng cao hiệu quả kinh doanh thì phải tác động trực tiếp vào người lao động – nhân tố hàng đầu – nhân tố quyết định sự thành bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên em chọn bài viết là “Hoàn thiện công tác  tạo động lực trong lao động tại Công ty xây dựng 319

Tuy nhiên, Công ty xây dựng 319 là một Công ty có quy mô lớn, phòng ban chuyên môn và các đơn vị thành viên. Với quy mô như vậy của Công ty xây dựng 319, do hạn chế về mặt thời gian và kiễn thức nên phần phân tích thực trạng công tác tạo động lực trong báo cáo chỉ giới hạn tại cơ quan Công ty xây dựng 319 .

Trong báo cáo, để có những số liệu, những nhận xét, đánh giá phân tích, đó là sự kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau được liệt kê sau đây :

– Nghiên cứu tài liệu, sách báo…tìm ở thư viện, trên internet, tại nơi thực tập ( Cơ quan Công ty xây dựng 319 ) kết hợp với kiến thức đã được học ở trường.

– Phương pháp so sánh, thống kê.

– Điều tra bằng bảng câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp.

          Bài viết gồm 2 phần :

Phần I : Những vấn đề chung

Phần II : Chuyên đề chuyên sâu

XEM LUẬN VĂN 33

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: