► (LV36) Tạo động lực cho nhân viên bộ phận Housekeeping khách sạn Best Western.


LỜI NÓI ĐẦU

 Khách sạn Best Western Mường Thanh Hà Nội mới đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2009. Trong thời gian đầu hoạt động của khách sạn, có nhiều vấn đề cần được giải quyết như marketing, nhân sự, quy trình hoạt động…

Đối với một sinh viên được đào tạo, tôi đã phát hiện ra động lực của người lao động trong bộ phận House keeping đang diễn ra theo chiều hướng tiêu cực. Biểu hiện của nó là tinh thần làm việc đi xuống, tình trạng thiếu trách nhiệm trong công việc đang tăng lên.

Những biểu hiện xung quanh trong quá trình tôi thực tập tại khách sạn, cộng với sự hiểu biết về quản trị nhân lực đã thôi thúc tôi lấy đề tài: “Tạo động lực cho nhân viên bộ phận Housekeeping khách sạn Best Western Mường Thanh Hà Nội” làm đề tài thực tập cuối khóa. Đề tài này, tôi mong trước hết đánh giá được khả năng của bản thân tôi trong một góc của quá trình quản trị. Sau đó, tôi cũng muốn đóng góp một chút gì đó cho Best Western Mường Thanh, nơi đã đem lại cho tôi nhiều nhận thức quý giá.

 Đề tài của tôi được chia làm 3 phần với các nội dung:

–         Phần giới thiệu chung về khách sạn Best Western Mường Thanh và bộ phận Housekeeping của khách sạn; những việc đang diễn ra tại bộ phận Housekeeping.

–         Các cuộc điều tra phỏng vấn nội bộ, và xác định vấn đề.

–         Các đề xuất giải quyết của tôi.

XEM LUẬN VĂN 36

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: