► (LV51) Nâng cao hiệu quả hoạt dộng quản trị bán hàng hóa tại công ty TNHH Phú Thái.


Lời nói đầu

Thực tiễn đã cho thấy trong những năm gần đây nươc ta đã có những chuyển biến rất lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đăc biệt là trong linh vưc kinh tế. Có thể nói nền kinh tế nươc ta đang ngày càng hoàn thiện hơn, pháy triển nhanh hơn, mạnh hơn, chuyển dịch đến nền kinh tế thị trường. Trươc xu thế hội nhập toàn cầu hóa các doanh nghiệp trong nước đang đưng trước một thử thách to lớn đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Cũng chính yếu tố này là nguyên nhân chủ yếu để doanh nghiệp kinh doanh noi chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng. Phải xác định cho mình một lối đi đúng đắn, Có rất nhiều doanh nghiệp thương mại (DNTM) do quá tập chung vào tổ chức nguồn hang mà không tính đến nhu cầu thị trường va đặc biệt là việc dự trữ, mua, bán hàng hóa. Đã gây lên sự tồn kho ứng đọng hàng hóa gây ra sự thiệt hại lớn cho bản thân doanh nghiệp cũng như toàn bộ hệ thống thương mại. Tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp đã nhận thức được hoạt động mua, bán và dự trữ hàng hóa là hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp thương mại. Nó đóng vai trò quyết định thắng bại của doanh nghiệp. Ở bất kì doanh nghiệp nào thì công tác quản trị luôn được coi trọng, hiện nay công tác quản trị các hoạt động mua, bán, dự trữ hàng hóa không ngừng được chú trọng và nâng cao. Để trở thành một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả thì doanh nghiệp phải làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp tại đơn vị minh, ngoàn những nhân tố chủ yếu trênviệc doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào những yếu tố khác như: đặc điểm môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, điều kiện về vốn, về mạng lưới phân phối…

Trong bối cảnh như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn thưong mại (TNHHTM) Phú Thái đã không ngừng đổi mới vươn lên và thu được nhiều thành tựu đáng khích lệ, nhưng cũng không ít khó khăn và hạn chế.

Là sinh viên chuyên ngành Quản trị DNTM đã được nhà trường trang bị những kiến thức lý luận về nghiên cứu công tác quản trị. Qua thời gian thực tập tại công ty TNHHTM Phú Thái em đã được quan sát thực tế, đựoc tìm hiểu những vấn đề thực tiễn của hoạt động kinh doanh, đăc biệt là những thuận lợi, khó khăn, biện pháp khắc phục và phương hướng của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.

Với ước mơ được làm nhà quản trị giỏi, nhận thấy được vai trò quan trọng của  nhà quản trị đối với DNTM, đồng thời với mong muốn được nâng cao những kiến thưc và kinh nghiệm thực tế, đóng góp một số ý kiến và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản tri bán hàng hóa. Từ đó củng cố và phát triển hơn nữa thị phần của công ty.em đã lựa chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt dộng quản trị bán hàng hóa tại công ty TNHH Phú Thái” làm đề tài nghiên cứu cho quá trình nghiên cứu thực tập của mình.

Được sự quan tâm chỉ bảo của các thầy cô trong khoa quản trị, đặc biệt là sự hướng dẫn của trưởng khoa quản trị Th.s Hứa Văn Long và các anh (chị) trong công ty TNHH Phú Thái  đã giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.

Nội dung chuyên đề bao gồm:

Chương 1 : Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp thương mại nước ta hiện nay.

Chương 2 : Thực trạng hoạt động quản  trị bán hàng tại công ty TNHH Phú Thái.

Chương 3 : Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng hóa tại công ty TNHH Phú Thái.

XEM LUẬN VĂN 51

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: