► (LV50) Quy trình bán hàng và tiêu thụ sản phẩm ở công ty bia Hà Nội – Hải Phòng.


LỜI MỞ ĐẦU

            Doanh nghiệp là một nhân tố cực kỳ quan trọng của nền kinh tế, hoạt động của doanh nghiệp góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện được vai trò đó các doanh nghiệp phải không ngừng cải thiện, nâng cao và ngày càng hoàn thiện tổ chức của mình. Hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mỗi một yếu tố góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp đi lên từng ngày. Doanh nghiệp muốn phát triển ổn định thì phải cân bằng hài hoà các yếu tố đó, phát triển đồng bộ và hoàn thiện chúng.

            Để tìm hiểu về cách thức các doanh nghiệp đã làm thế nào nhằm tồn tại, phát triển, sinh viên chúng em đã được tạo cơ hội đi thực tập với mục đích tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, tìm hiểu các nghiệp vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố lý luận đã học ở trong nhà trường, biết cách vận dụng thực tế, từ đó so sánh hoạt động thực tiễn với lý luận. Bên cạnh đó còn rèn luyện cho chúng em khả năng làm việc độc lập, chủ động nghiên cứu, tự đề ra một số yêu cầu ch phù hợp với nội dụng thực tập, tăng cường khả năng giao tiếp, tìm hiểu quan hệ thực thi trong sản xuất nơi diễn ra thực tập, rèn luyện tác phong công nghiệp.

            Công ty mà em được thực tập là công ty Bia Hà Nội – Hải Phòng, một công ty sản xuất đồ uống giải khát đã được thành lập một thời gian dài tại Hải Phòng. Nội dung của đợt thực tập gồm những phần chính sau:

  1. Giới thiệu chung về công ty bia Hà Nội – Hải Phòng.
  2. Quy trình bán hàng và tiêu thụ sản phẩm ở công ty bia Hà Nội – Hải Phòng.
  3. Đánh giá chung, nhận xét của bản thân sau đợt thực tập.

XEM LUẬN VĂN 50

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: