► (LV49) Tăng cường quản trị hệ thống bán hàng Tổng công ty Thương mại Hà Nội.


Hiện nay với xu thế phát triển mạnh của nền kinh tế thế giới và sự toàn cầu hóa diễn ra rộng khắp trên toàn thế giới, với nhiều hiệp định song phương và đa phương được ký kết, các quốc gia đang cố gắng loại bỏ các rào cản thương mại nhằm đưa đến những điều kiện thuận lợi để phát triển nền kinh tế nước mình. Chính vì lý do đó mà hiện nay, các mặt hàng xuất hiện trên thị trường của các quốc gia vô cùng phong phú với nhiều chủng loại, nhiều chất lượng và  khối lượng lớn.

 ViệtNamcũng nằm trong xu thế đó. Đặc biệt sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO số lượng hàng hóa xuất hiện tên thị trường ngày càng nhiều hơn. Điều đó đặt ra một vấn đề quan trọng cho các doanh nghiệp thương mại đó là: làm sao quản lý hệ thống bán hàng của doanh nghiệp hiệu quả nhất, để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Và Tổng công ty Thương mại Hà Nội không nằm ngoài số đó. Với đặc trưng là một doanh nghiệp thương mại quản lý một mạng lưới bán hàng, các trung tâm thương mại, các cửa hàng siêu thị, các cửa hàng tự chon, công ty đã khai thác triệt để những thế mạnh của chính mình với vai trò là một doanh nghiệp nhà nước.

Hoạt động chủ yếu của công ty là bán hàng nên vấn đề quản trị hệ thống bán hàng đối với tổng công ty là rất quan trọng, đây là khâu chủ chốt quyết định đến doanh thu của doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò của việc quản trị hệ thống bán hàng, hàng năm công ty không ngừng đưa ra những chiến lược sách lược để đảm bảo tốt nhất hoạt động quản lý. Chính bởi thế trong bài viết này tôi xin mạnh dạn đề cập đến hoạt động quản trị hệ thống bán hàng tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị hệ thống bán hàng tại đây. Dưới góc độ quản trị hệ thống bán hàng của tổng công ty thương mại Hà Nội đối với các công ty thành viên, bài viết gồm ba chương:

  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị hệ thống bán hàng trong doanh  nghiệp thương mại .

   Chương II: Thực trạng quản trị hệ thống bán hàng tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội .

  Chương III: Một số giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị hệ thống bán hàng  Tổng công ty Thương mại Hà Nội .

XEM LUẬN VĂN 49

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: