► (LV67) Nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại Co.op mart Đầm Sen.


CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG

I.Các khái niệm về bán hàng và một số hình thức bán hàng thường gặp.

Có lẽ không chức năng nào của hoạt động maketing lại tạo ra nhiều tranh luận có phần gay gắt về mặt thực tiễn và học thuật như chức năng “bán hàng”. Từ quan điểm  “ bán hàng đơn thuần” đến quan điểm “ Maketing toàn diện”, từ quan điểm “ marketing chỉ bán những cái mà thị trường cần, chứ không bán những cái mà chúng ta sẵn có” cho đến quan điểm  “ marketing có thể bán những cái mà chúng ta sẵn có” rồi quan điểm “ marketing không bán sản phẩm mà bán “lợi ích” và “ ý tưởng” v.. v kể cả có những  người cho rằng bán hàng thành công là công việc thực tế tại hiện trường chứ không phải tại lớp học.

Những điều nêu trên không làm cho chúng ta ngạc nhiên khi đi vào vấn đề “ bán hàng” tuy gọi là tầm thường nhưng không kém phần phức tạp.

1.1 Khái niệm về hoạt động bán hàng.

– Có rất nhiều quan điểm khác nhau về nghề bán hàng như câu nói của Athur H.Motley “Không có gì xảy ra cho đến khi có ai đó bán cái gì đó”(1).Còn J.Murphy  một nhà điều hành cấp cao về bán hàng (2) cho rằng: “công việc bán hàng như một cuộc đọ sức thi tài trong thể thao mỗi ngày…Tôi thiết tha mong muốn mọi người mến tôi và tôi phải thể hiện cho họ thấy rằng không ai đáp ứng cho họ tốt hơn tôi cả”. Trước đây bán hàng là bán sản phẩm, còn ngày nay bán hàng là bán lợi ích sản phẩm . Từ đó có thể hiểu hoạt động  bán hàng hiện đại như hoạt động giao tiếp mà người bán khám phá nhu cầu của đối tượng hoặc làm phát sinh nhu cầu của đối tượng đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng nhu cầu đó bằng lợi ích từ sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu của hai bên. Do đó ta có thể khái quát hoạt động bán hàng như sau:

– Hoạt động bán hàng là hoạt động kinh tế trong đó người bán phải tìm hiểu, khám phá và đáp ứng những nhu cầu hay ước muốn của người mua hàng bằng những hàng hoá và dịch vụ của mình nhằm đảm bảo quyền lợi thoả đáng và lâu dài cho cả hai bên.

XEM LUẬN VĂN 67

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: