► (LV82) Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà Nội.


MỞĐẦU

Nguồn nhân lực  rất quan trọng đối với  mỗi Quốc gia nói chung vàđối với mỗi tổ chức nói riêng. Trong một tổ chức, dù nguồn tài chính có dồi dào, cơ sở vật chất và máy móc hiện đại nhưng nếu đội ngũ lao động  có chất lượng kém thì  tổ chức đó khó có t`hểđạt hiệu quả kinh tế chứ chưa nói đến việc đứng vững trên thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt như ngày nay.Chính vì vậy, nâng cao chất lượng tuyển mộ,tuyển dụng nguồn nhân lực đang trở thành vấn đề quan trọng đối với mỗi một tổ chức, mỗi  doanh nghiệp.

 Hiện nay công tác tuyển dụng nguồn nhân lực  ở nhiều Công ty nói chung vàở Công ty Cổ phần Xây dựng vàĐầu tư Hà Nội nói riêng chưa thực sựđược quan tâm đúng mức. Do vậy Công ty chưa cóđội ngũ công nhân chất lượng cao, dẫn tới năng suất lao động và hiệu quả lao động thấp Chính vì vậy, trong thời gian tập tại Công tyCổ phần Xây dựng vàĐầu tư Hà Nội em chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà Nội làn báo cáo thực tập chuyên đề của mình.

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là hiểu rõ hơn về công tác tuyển dụng nhân lực trong một tổ chức trên cơ sở lý thuyết, đồng thời đi sâu vào thực tế sử dụng các kết quả của phân tích công việc, đánh giá thực hiện công việc tuyển dụng tại Công ty cổ phần xây dựng vàĐầu tư Hà Nội để góp phần hoàn thiện công tác tuyển dụng của Công ty.

Kết cấu của chuyên đề gồm ba chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về công tác tuyển mộ, tuyển chọn trong tổ chức

Chương II: Đánh giá  thực trạng về công tác tuyển mộ, tuyển chọn ở Công ty cổ phần xây dựng vàĐầu tư Hà Nội.

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển mộ, tuyển chọn tại Công ty Cổ phần Xây dựng vàĐầu tư Hà Nội

XEM LUẬN VĂN 82

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: