► (LV92) Thực trạng công tác trả lương tại công ty Vật tư kỹ thuật xi măng.


PHẦN MỞ ĐẦU

            Đã từ lâu, vấn đề tiền lương là một trong những mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người: từ các hộ gia đình, người lao động, đến các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp và không thể thiếu những nhà kinh tế học; từ người giàu, kẻ nghèo; từ các nứơc đang phát triển đến các nước phát triển… đều giành những sự lưu tâm đặc biệt đến tiền lương đồng thời xem xét, nghiên cứu tiền lương dưới nhiều góc độ khác nhau.

Bởi lẽ đã hàng thế kỷ nay tiền lương là cơ sở chủ yếu của mức sống phần lớn dân cư, là hình thức biểu hiện cụ thể lợi ích kinh tế của người lao động và tập thể lao động. Tiền lương là phần quan trọng nhất để người lao động đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình họ.

Đối với các doanh nghiệp, chi phí tiền lương là một bộ phận cấu thành lên chi phí sản xuất và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Không những thế tiền lương còn là yếu tố quan trọng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức, nếu trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động hăng say làm việc và hoàn thành tốt công việc của mình; ngược lại nếu trả lương không hợp lý sẽ làm giảm năng suất lao động, khônh khuyến khích người lao động phát huy hết khả năng của mình.

Với chính phủ các nước, Nhà nước có thể thông qua hệ thống tiền lương để tìm hiểu mức sống của người dân, và qua đó tác động tới cơ cấu, chất lượng của lực lượng lao động. Một xã hội có giàu mạnh đó là ở sự giàu có tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên con người, do đó quan tâm đến con người chính là làm giàu cho đất nước.

Cũng như mọi quốc gia khác, đối với nước ta, tiền lương là một vấn đề quan trọng, quá trình xoá bỏ bao cấp và chuyển sang kinh tế thị trường, nền kinh tế mở trong thời kì toàn cầu hoá hiện nay làm cho tiền lương không chỉ phức tạp về mặt thực tiễn mà cả về lý luận cũng còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn với thực tế Đất nước.

Do vậy trong chuyên đề thực tập cuối khoá này em chỉ xin phép nghiên cứu “Một số vấn đề về thực trạng công tác trả lương tại công ty Vật tư kỹ thuật xi măng”.

XEM LUẬN VĂN 92

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: