► (LV99) Tăng cường hiệu lực quản trị bán hàng đối với mặt hàng tấm ốp hợp kim nhôm nhựa tại Cty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng.


LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài.

Trong nên kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra hết sức gay gắtvà khốc liệt. Để có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng có sự cải tiến và đổi mới trong hoạt động kinh doanh mà trong đó hoạt động quản trị bán hàng đóng vai trò rất quan trọng. Nó là một hoạt động cụ thể gắn liền với nghiệp vụ tác nghiệp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Vậy việc nghiên cứu để tìm ra những thuận lợi khó khăn mà các doanh nghiệp đã đang và sẽ   gặp phải trong hoạt động bán hàng là điều kiện tiên quyết giúp cho doanh nghiệp đi lên. Đồng thời việc nghiên cứu vấn đề này sẽ tạo điều kiện giúp cho sinh viên  ra trường có thể nắm bắt và có sự hiểu biết hơn nữa về quản trị bán hàng nhất là đối với sinh viên chuyên
nganh quản trị.

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác quan trị bán hàng trong doanh nghiệp kết hợp với tình hình thực tiễn tại Cty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng. Do vậy trong quá trình thực tập tại công ty em đã lưa chọn đề tài: “Tăng cường hiệu lực quản trị bán hàng đối với mặt hàng tấm ốp hợp kim nhôm nhựa tại Cty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng” làm đề tài luận văn của mình với mong  muốn được đóng góp những ý kiến, đưa ra những giải pháp giúp Công ty hoàn thiện công tác quản trị  hoạt động bán hàng để từ đó có thể củng cố và phát triển hơn nữa thị phần của Công ty.

2. Vấn đề tồn tại ở Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng:

Trong thời gian thực tập tại công ty em được biết, công ty đã được thành lập cách đây trên chục năm và hiện nay với xu hướng phát triển không ngừng của nền kinh tế Việt Nam  đặc biệt là về nhu cầu xây dựng ngày một lớn. Trước tình thế đó công ty đã kinh doanh thêm một mặt hàng rất mới, đó là sản phẩm tấm ốp hợp kim nhôm nhựa. Công ty đã đề ra mục tiêu là chinh phục khách hàng và mở rộng thị trường bao phủ khắp ba miền Bắc – Trung – Nam  nhưng đến nay mục tiêu đó còn rất  hạn chế chính vì lẽ đó mà em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu trên trong luận văn của mình

3. Mục đích nghiên cứu:

Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản trị hoạt động bán hàng ở Công ty TTNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng; Phân tích thực trạng quản trị bán hàng; Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị hoạt động bán hàng tại công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.

4.Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu là các quá trình hoạt động bán hàng và các yếu tố hợp thành của nội dung quản trị  bán hàng ở Công tyTNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng . Đề tài chủ yếu đưa ra những ý tưởng, giải pháp nhằm hoàn thiện một số chính sách bán hàng và tổ chưc hoạt động bán hàng

5.Giới hạn – phạm vi nghiên cứu:

Do giới hạn thời gian, điều kiện nghiên cứu, luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu về quản trị bán hàng theo cách tiếp cận chức năng chứ

6. Phương pháp nghiên cứu:

Dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống,   biện chứng, logic và lịch sử. Các phương pháp cụ thể là phân tích – tổng hợp, các phương pháp thống kê, phương pháp đối sánh (benchmarking), mô hình hóa, sơ đồ hóa.

Với mục đích, đối tượng, giới hạn và phương pháp nghiên cứu trên, ngoài phần Lời cảm ơn, Lời nói đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn đuợc kết cấu thành ba chương:

Chương 1 : Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị hoạt động bán hàng doanh nghiệp Thương mại nước ta hiện nay.

Chương 2: Thực trạng quản trị hoạt động bán hàng đối với mặt hàng tấm ốp hợp kim nhôm nhựa tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng

Chương 3 : Một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu lực quản trị hoạt động bán
hàng đối với mặt hàng tấm ốp hợp kim nhôm nhựa tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt Dũng

XEM LUẬN VĂN 99

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: